Du er her: 

Konfirmation 2018

Se om konfirmandindskrivning vedr. 2018

Konfirmation 2018

Næste år afholdes konfirmation i Vestermarie Kirke Store Bededag, den 27. april.

I Nylars Kirke er der konfirmation Kristi Himmelfartsdag, den 10. maj.

Da præsteembedet for tiden er ledigt, foregår indskrivningen til konfirmationsforberedelsen i år på en lidt alternativ måde. De, der ønsker at blive konfirmeret i én af de to kirker, bedes sende en mail til sognepræsten i Aakirkeby, Birgit Friis, på adressen bifr@km.dk

I mailen, som skal være Birgit Friis i hænde senest 31. august, oplyses konfirmandens navn og cpr. nr. samt navnet på den kirke, konfirmationen skal foregå i.

 

Konfirmationsforberedelsen forventes at begynde i den første uge af oktober, men nærmere oplysninger herom vil blive udsendt, når den nye præst er ansat.

 

Frank Kærgaard

Del dette: