Aktiviteter

Vestermarie kirke har handicapadgang ved alle kirkelige handlinger.

  Læs også Nyheder for vigtige meddelelser!

Og HUSK at der er GRATIS KIRKEBIL til alle gudstjenester.

Ring til Bornholms Taxa på telefon 70 25 25 25 og bestil kirkebilen, senest dagen forinden. 

Vestermarie kirke har sognefællesskab med Nylars kirke.

Se deres hjemmeside her.

Aktuelt

Søndag den 11.marts kl. 10,30 indsættelse af vores nye sognepræst i Vestermarie kirke[mere]


Fælles arrangement for Vestermarie og Nylars - velkomst til vores nye præst, Laura Cæcilie Jessen, den 1. marts kl. 19.00 på Nylars Samlingshus[mere]