Indsættelse af vikar for præst 2014

 

Den 9. november 2014

blev Ingrid Gadager Jørgensen indsat af provst Gotfred Larsen som vikar for sognepræsten

i Vestermarie og Nylars sogne.

Sanglærkerne sang præludium og postludium, og efter gudstjenesten var der kirkefrokost i konfirmandstuen, hvor menighedsrådsformand Arne V. Hansen bød velkommen og læste en lille historie.

 

Klik på billederne for at se forstørrelse samt diasshow.