Søndag den 10. januar afholdt Vestermarie kirke nytårsparole sammen med DDS spejderne og Vestermarie Borgerforening. Det blev en hyggelig og festlig dag, hvor de ca. 60 fremmødte gik fra skolen og til kirken, hvor der var stemningsfuld og dejlig børnegudstjeneste.

Citeret fra Bornholms Tidende den 11/1: "Arrangement startede med fælles optog fra skolens P-plads og hen til kirken, hvor sognepræst Lisbeth Bolin og kirkens medarbejdere på bedste vis varetog en børnegudstjeneste, der inddrog de mange fremmødte DDS-spejdere og den øvrige menighed.

Efter optoget retur til skolen var der velkomst ved Lene Rasmussen fra Vestermarie Borgerforening og Niclas Fick, De Blå spejdere.

Efter første fællessang, hvor taget var ved at lette, fik de lokale foreninger på skift ordet og fortalte kort om vigtige aktiviteter i året 2015 og tanker og planer for 2016.

Ved samme lejlighed fik spejderne overrakt deres årsstjerner, og inden den afsluttende fællessang behændigt blev akkompagneret af dagens dygtige pianist, havde formanden for menighedsrådet beriget forsamlingen ved med stor indlevelse at oplæse et par lokale bornholmske fortællinger til stor fornøjelse for alle."

 Fotos taget af Lene Dahl.

Klik på billederne for at se forstørrelse samt diasshow.