Fejring af årets højtider

Året igennem markerer Vestermarie kirke højtiderne med særlige arrangementer:

Kyndelmisse - i 2017 har vi haft Gud og Pandekager.

Fastelavn med udklædning og tøndeslagning efter gudstjenesten.

Påskegudstjeneste for børn med jagt på påskeæg og spisning bagefter.

Høstgudstjeneste med smukt pyntet kirke.

Julen med alle de gode traditioner.

 

Se i øvrigt kalenderen samt nyheder for arrangementer.

Konfirmation

Konfirmation 2018

Næste år afholdes konfirmation i Vestermarie Kirke Store Bededag, den 27. april.

I Nylars Kirke er der konfirmation Kristi Himmelfartsdag, den 10. maj.