Fejring af årets højtider

Året igennem markerer Vestermarie kirke højtiderne med særlige arrangementer:

Kyndelmisse - i 2017 har vi haft Gud og Pandekager.

Fastelavn med udklædning og tøndeslagning efter gudstjenesten.

Påskegudstjeneste for børn med jagt på påskeæg og spisning bagefter.

Høstgudstjeneste med smukt pyntet kirke.

Julen med alle de gode traditioner.

 

Se i øvrigt kalenderen samt nyheder for arrangementer.

Konfirmation

Konfirmation 2018

Næste år afholdes konfirmation i Vestermarie Kirke Store Bededag, den 27. april.

I Nylars Kirke er der konfirmation Kristi Himmelfartsdag, den 10. maj.

Da præsteembedet for tiden er ledigt, foregår indskrivningen til konfirmationsforberedelsen i år på en lidt alternativ måde. De, der ønsker at blive konfirmeret i én af de to kirker, bedes sende en mail til sognepræsten i Aakirkeby, Birgit Friis, på adressen bifr@km.dk

I mailen, som skal være Birgit Friis i hænde senest 31. august, oplyses konfirmandens navn og cpr. nr. samt navnet på den kirke, konfirmationen skal foregå i.

Konfirmationsforberedelsen forventes at begynde i den første uge af oktober, men nærmere oplysninger herom vil blive udsendt, når den nye præst er ansat.

Frank Kærgaard