Menighedsråd

Formand og Kontaktperson

Arne V. Hansen

Gyldengårdsvejen 5, Vestermarie

3700 Rønne

Tlf. 56 99 93 69

mobil 61 75 24 93

E-mail: arne.v@hansen.mail.dk

 

 

Næstformand

Mette Pedersen

Vestermarievej 20

3700 Rønne

Tlf. 28 56 42 45

E-mail: mettepedersen1973@gmail.com

 

 

Kasserer

Svend Aage Kristoffersen

Askene 10, Vestermarie

3700 Rønne

Tlf. 51 929 414

E-mail: sakr@outlook.com

 

 

Sekretær

Carsten Kofoed Marker

Kærgårdsvej 4

3720 Åkirkeby

Tlf. 56 97 43 00

Mobil 24 63 26 25

E-mail: carsten@kofoed-marker.dk

 

 

René Lauge Jørgensen

Vestermarievej 55

3700 Rønne

Tlf. 21 27 73 65

E-mail: vestermarievej55@mail.dk

 

 

Ansvarlig for sognegården 

Benthe Mortensen

Anhøjvejen 1, Vestermarie

3700 Rønne

Tlf. 51 26 27 64

E-mail: ejner.mortensen@mail.dk

 

 

Stedfortrædere:

 

Kirkeværge

Else Holm Kofoed

Gyldengårdsvejen 9, Vestermarie

3700 Rønne

Tlf. 56 99 00 05 + 40 98 72 69

E-mail: kofoed_aavang@mail.tele.dk

 

Webmaster

Jeanne Cordua

Bossevejen 5, Vestermarie

3720 Åkirkeby

Tlf. 21 42 23 75

 

E-mail: jeanne@festsange-cordua.dk