Menighedsråd

Formand: Arne V. Hansen, Gyldengårdsvejen 5, Vestermarie, 3700 Rønne. Telefon: 5699 9369. Mobil: 6175 2493. Mail: arne.v@hansen.mail.dk

 

Næstformand og kirkeværge: Else Holm Kofoed, Gyldengårdsvejen 9, 3700 Rønne. Telefon: 5699 0005. Mobil: 4098 7269. Mail: kofoed_aavang@mail.tele.dk

 

Kasserer og kontaktperson: Svend Aage Kristoffersen, Askene 10, Vestermarie, 3700 Rønne. Mobil: 5192 9414. Mail: sakr@outlook.com

  

Sekretær: Jeanne Cordua, Bossevejen 5, Vestermarie, 3720 Åkirkeby. Telefon: 5699 9396. Mail: jeanne@festsange-cordua.dk

 

Carsten Kofoed Marker, Kærgårdsvej 4, 3720 Åkirkeby. Telefon: 56 97 43 00. Mobil 24 63 26 25. Mail: carsten@kofoed-marker.dk

 

Ansvarlig for sognegården: Benthe Mortensen, Anhøjvejen 1, Vestermarie, 3700 Rønne. Telefon. 51 26 27 64. Mail: ejner.mortensen@mail.dk

  

Webmaster: Jeanne Cordua. Mail: jeanne@festsange-cordua.dk