Menighedsrådsmøder

Kommende menighedsrådsmøder:

Møderne holdes kl. 19:00 i konfirmandstuen, Vestermarievej 41, på følgende datoer i 2018:

Mødedatoer 2018 (alle dage kl. 19.00): 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 23. januar

Menighedsrådsmøde onsdag den 14. marts

Orientering og menighedsmøde d. 6 maj (nærmere tilgår)

Menighedsrådsmøde mandag den 7. maj

Menighedsrådsmøde onsdag den 23. august

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. oktober

Menighedsrådsmøde onsdag den 21. november

----------------------------------------------------------------------------------------

 Dagsorden til det kommende menighedsrådsmøde finder du her:

23. januar 2018

22. november 2017

 

 


 

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle sogneboer er velkomne til at overvære møderne.