Tidligere præster i sognet

Her kan læses artikler om de seneste 12 års præster i Vestermarie sogn.

Tak til Lisbeth Bolin - april 2017

Efter 5 år som sognepræst i Nylars/Vestermarie

har Lisbeth Ravn Bolin valgt at søge nye udfordringer.

Ung og nyuddannet kom Lisbeth til Vestermarie præstegård. En stor udfordring. To sogne, i et pastorat, og to menigheder.

Lisbeth fik gang i nogle nye tiltag i begge sogne. Bl.a. spaghettigudstjenester og fællesspisning med lammesteg efter gudstjeneste, skærtorsdag.

Nu rejser familien så til Sjælland. Nu 3 børn rigere. Her skal Lisbeth være sognepræst i 4 kirker.

Vi ønsker hele familien held og lykke. God arbejdslyst. Og tak for tiden i Nylars/Vestermarie.

Foto th: Lisbeth og Rose med hjerteformet skærebræt fra Vestermarie menighedsråd (afskedsgave ved middag den 31/3 2017).

Tak til Lars Ulrich 2017

Også Lars Ulrich Kofoed skal vi tage afsked med.

10 mdr. blev det til i Nylars/Vestermarie. Dit første embede som sognepræst, men du havde nogle års erhvervserfaring, som nok har hjulpet dig til at falde så godt til. Nu venter Sverige, som sømandspræst i Gøteborg.

Vi ønsker dig og din familie al mulig held og lykke fremover. God vind – selvom du er ved at tage kørekort, så tror vi cyklen stadig vil blive flittigt brugt.

Du har haft dine udfordringer, men vi har været meget glade for at lære dig at kende, og håber du vil vende tilbage i fast embede engang.

 Foto th: Skærebræt med Treenigheds-symbol fra Vestermarie menighedsråd (afskedsgave til Lars Ulrich, som blev overrakt ved gudstjenesten den 16/4 2017)

Mange hilsner menighedsråd, personale og menigheder i Nylars og Vestermarie.

Mindeord over Flemming Anker

Ved Flemming Ankers død.


Som ny præst i sognet prøvede Flemming flere år med sommermøder i præsteboligens have og studiekreds i konfirmandstuen om vinteren – salmesangsaften i kirken blev det også til.

 

Flemming gik meget op i teksten i en salme og at melodien passede dertil og forstod at forklare, så man vidste hvad man sang.


Flemming var også altid med på en børnegudstjeneste eller en anderledes gudstjeneste. Han indførte også ”de ni læsninger” ved juletid - hvor enten menighedsrådet eller nogle fra menigheden læste de forskellige tekster op.


I foråret 1995 ønskede han at årets konfirmander fik lov at danne et kor til en gudstjeneste – og dette var den spæde start af koret Sanglærkerne der fortsat er aktive. Hver eneste koncert koret afholdt, mødte Flemming troligt op for at afslutte aftenen med en bøn - indtil han blev syg.


Flemming dækkede bredt de forskellige kirkelige fortolkninger hvilket ikke altid gav skulderklap. Når man kom i kirken fik man en prædiken der kunne sætte tanker i gang, selvom man ikke altid var enig - eller netop derfor!


Flemmings liv var ikke altid let, sygdom prægede hjemmet i mange år . Hans kone Vita blev ramt af sygdom og døde i 2001. Flemming gik heller ikke selv fri og var indlagt flere gange - han ville gerne mere, men måtte i januar 2011 give op og flyttede derefter til Rønne.


Vore tanker går til børnene som nu har mistet begge deres forældre.

 

Aage G. Folkmann / Else H. Kofoed

 

 Flemming Anker blev begravet den 12. august 2015.

Flemming Anker blev ansat som sognepræst i Vestermarie sogn i 1987.

Farvel til to præster

Der blev afholdt afskedsgudstjeneste for sognepræst Ruth van Gilse 

i Nylars kirke den søndag den 3. juli 2011, hvor også mange fra Vestermarie samt præster fra flere andre sogne deltog.

Efterfølgende var der kirkefrokost i Nylars Samlingshus, hvor den store sal blev fyldt.

Afsked med Flemming Anker

Der blev afholdt afskedsgudstjeneste for sognepræst Flemming Anker 

søndag den 30. januar 2011, hvor mange sognebørn samt flere præster fra andre sogne deltog. 

Bagefter blev der drukket kaffe på Vestermarie skole. Se billeder fra kaffen under Fotoalbum nederst i menuen.