Vejledning om gravsteder på Vestermarie kirkegård

Gældende fra 1. januar 2019

Almindelige oplysninger:

Ved begravelse forstås jordbegravelse af kiste på kirkegården.

Ved bisættelse forstås ligbrænding (kremering) af kiste på Rønne krematorium og efterfølgende nedsættelse af askeurne på Vestermarie kirkegård.

Den kirkelige handling i Vestermarie kirke i forbindelse med begravelse eller bisættelse er gratis for medlemmer af folkekirken.
 
Eventuel pyntning af kirken er efter regning.

For kremering i Rønne krematorium og leje af Rønne kapel til højtidelighed i forbindelse med ligbrænding betales der efter Rønne kirkegårds takster.

 


Gravsteder:

Fredningstiden på kirkegården er 20 år for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder.  Men gravstedsindehaveren vil altid, ved henvendelse til graver eller kirkeværge, kunne forny et gravsted, dvs. mod betaling beholde gravstedet udover
fredningstiden.

I øvrigt regnes fredningstiden – i gravsteder med plads til flere – altid fra den sidst nedsatte og udløber ikke før det nytår, der følger efter de 20 eller 10 år.

Ved fredningstidens udløb vil gravstedsindehaveren blive kontaktet skriftligt af kirken.

 

Gravstedstyper:

Erhvervelse og fornyelse af et kistegravsted koster for en fredningsperiode på 20 år:

1 kisteplads: 1.235,20 kr. - 2 kistepladser  2.471,00 kr.

for hver yderligere plads betales 823,60 kr.

Erhvervelse og fornyelse af et urnegravsted koster for en fredningsperiode på 10 år:

Urne i græs: 312,70 kr.

 

Gravning og tilkastning af grav koster 589,92 kr. for en urne, 4.379,25 kr. for en voksengrav og 2.189,62 kr. for en barnegrav.

 

Pleje og vedligeholdelse for urne i græs, som er tvungen, beløber sig til 4.427,20 kr. for hele fredningsperioden. Anonym urneplads beløber sig til 3.319,70 kr.

 

Pleje og vedligeholdelse for kisteplads i græsgrav, som er tvungen, beløber sig til 14.773,80 kr. for hele fredningsperioden. 2 kistepladser i græs koster 21.838,40 kr.

 

For erhvervelse og fornyelse af gravsteder på kirkegården betaler ikke-medlemmer af folkekirken 10 gange normalprisen.

 

 

Gravstedslegater:

Ved at indbetale et beløb til vedligeholdelse af et gravsted i hele fredningsperioden overtager kirken ren- og vedligeholdelse af gravstedet og fornyelse af de planter, der er sat, hvis de går ud eller bliver for store.

Det samlede beløb for et gravstedslegat kan evt. indgå i boopgørelsen.

Ønskes gravstedslegat skal henvendelse herom ske til graver eller kirkeværge.

 

Pasning af gravsteder:

Planter og gravsten på gravstederne betales og vedligeholdes af gravstedsindehaveren.

Dog kan der indgås aftale med graveren om pasning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster og grandækning om vinteren.

 

Graveren kan – hvis det ønskes – være behjælpelig med anlæg og beplantning af gravsteder. Taksten herfor er 364,94 kr. pr. time foruden eventuelt indkøb af planter og materialer.

 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

Gravstedsindehaveren kan selv ren- og vedligeholde sit gravsted (dog ikke på græskirkegården).

Der må plantes et-årige blomster på urnepladser i græs. Der skal bruges spidskrus eller granitvase som buketbeholder.

Hvis det ønskes kan kirken overtage ren- og vedligeholdelsen og /eller sørge for grandækning af gravstedet hver vinter og plantning af forårs- og sommerblomster.

 

Eksempler på takster for pleje og vedligeholdelse:                                                

 

1 kisteplads              990,55 kr.

2 kistepladser        1.461,11 kr.

Yderligere pladser    469,21 kr. pr. plads

 

Priserne er angivet pr. år

Forårs- og sommerblomster, mospuder mv. betales efter dagspris.


 I er altid velkomne til at henvende jer til:

Graver: Carsten Munk, telefon 5699 9410
Kirkeværge: Else Holm Kofoed, telefon 5699 0005

Vestermarie kirke
Kirkevej 24 k
Vestermarie
3700  Rønne