Læs kirkebladet her!

Kirkebladet udsendes til alle husstande i Vestermarie sogn.

 

Hvis nogle sogneboere ikke modtager bladet, bedes man rette henvendelse til sognepræsten på tlf. 56 99 90 03, så fejlen kan blive rettet.

 

Her er er der mulighed for at læse de hidtil udkomne numre af Kirkebladet (fra og med 2010) i pdf-format.

  

Hvis du ikke har programmet Adobe Reader til at læse filen med, kan det gratis hentes her:

http://get.adobe.com/dk/reader/