Månedens salme

Månedens salme

721

Frydeligt med jubelkor

 

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Piae cantiones 1582

 

1

Frydeligt med jubelkor
hilses vårens komme,
svalen melder trindt på jord:
Frostens tid er omme!
Land og hav og lundens træ'r
herligt prydes fjernt og nær.
Nye skabningsunder!
Kraft på ny vort legem får,
lægt er nu vort hjertesår
i de glade stunder.

 

2

Jordens rige blomsterpragt,
skovens grønne smykke,
fuglesangens tryllemagt
fylder os med lykke.
Havets storme raser ud,
luften hærges ej af slud,
duggens perler rene
samler solens stråleglans
i en dejlig perlekrans
rundt på græs og grene.

 

3

Hvor dog Gud er god og viis!
Hvor er verden fager!
Hvor dog alt til Herrens pris
ånd og tanke drager!
Han har stort og småt på jord,
urten, som på marken gror,
form og farve givet.
Efter nat vi dagen nu
hilse vil med frejdig hu,
takke Gud for livet.

 

Morten Børup omkr. 1500. 1577.
Frederik Moth 1895.

Engang i begyndelsen af 1500

-tallet skrev latinskolelæreren Morten Børup en forårssang på latin til majfest for skoledrengene – ”In vernalis temporis” (egtl. ”Carmen vernale”). Den blev oversat til dansk i 1895 af Frederik Moth. Melodien er mindst ligeså gammel som teksten – ja, det siges faktisk at være en af de ældste danske sange, vi endnu synger.

 

Om sangen erindrede en af de tidligere latinskoleelever, teologen Rasmus Glad: "...foruden mange skuespil skrev [Morten Børup] en dejlig ode til den yndige forårstids komme, som han lod disciplene [skoleeleverne] synge, når de den første dag i maj bragte vårens første blomster og blade ind i byen."

 

Man må se optoget af århusianske latinskoleelever foran sig – vandrende ind gennem byen, syngende og nok også forårskådt pjattende.

 

Sangen – for det er altså mere en sang end en salme, selv om den er at finde i salmebogen – får først sin fulde dybde, når den synges. Den gamle melodis tonespring trækker tråde tilbage til den gregorianske sang i sidste halvdel af første årtusind, og den kan være forfattet i 11-1200-tallet – den kan, med andre ord, være lige så gammel som Nylars Kirke og være komponeret til at klinge i et lignende rum.

 

”Frydeligt med jubelkor” er en takkesalme, en lovprisning af Skaberen, en tak for, at vi er kommet igennem endnu en vinter. Og når sangen løfter sig, tekst og melodi i forening, så mærkes det sommetider, som om man selv har en sangfugl boende i sit bryst, der må slå triller af bar glæde over, at mulden er brudt og træerne sprunget ud.

 

- Laura Cæcilie Jessen

 

Kilder:

http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/fokus/mdrsang/cnvernalis.html

https://jyllands-posten.dk/aarhus/kultur/ECE4476012/En-langtidsholdbar-melodi/

https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/frydeligt-med-jubelkor

https://da.wikipedia.org/wiki/In_vernalis_temporis